Første felles streikemøte på Filadefia

Mandag 11. august kl 11 møttes alle som streiker i Arendal på Filadelfia, og streikeviljen var på topp. Streiken er en konsekvens av stadige angrep på lærernes arbeidstidsavtale fra KS, og gjensidig mistillit.

Full sal før første fellessamling for de strekende i Arendal
Full sal før første fellessamling for de strekende i Arendal

Mange lærere i ungdomsskolene i Arendal er tatt ut i streik. Alle medlemmer av Utdanningsforbundet på Arendal vgs og Voksenopplæringen, og ca 50 ansatte på Sam Eyde vgs er også tatt ut.

På møtet fikk de streikende informasjon om situasjonen og de aktivitetene som streikestyret planlegger de kommende dagene.

Vi planlegger stands utenfor arbeidsplassene og i byen, og vil være til stede på arrangementer i Arendal. Vi håper at mange medlemmer stiller på Barnehagedebatt tirsdag kl 17 på Tyhomlen Hotell og på Skoledebatt tirsdag kl 20 i Store Torungen.

Partilederdebatten torsdag kl 21.30 i Store Torungen sendes direkte på NRK. Viktig å være tidlig ute i køen her for og få plass! Møt opp og vis engasjementet blant de streikende i Arendal.

Neste medlemsmøte er på onsdag kl 18 i Filadelfia

Informasjon om streikebidrag/lønn

Alle som streiker har fått en e-post med informasjon om hvordan man skal registrere lønnsopplysninger. Viktig at dette gjøres raskt, innen i kveld.

Du trenger lønnslipp for mai (Nyansatte kan bruke lønnslipp fra august), som du må laste ned fra Min side hos arbeidsgiver AAFK. Du må være på arbeidsplassens nettverk for og få lastet ned lønnsslippen. Ikke ring lønningskontoret på fylket. De har ikke kapasitet til å ordne lønnslipper for oss.

I e-posten du har fått er det link til nettsiden der du skal registrere opplysningene dine. I samme mail er det brukernavn og passord.

Når du er logget inn, skal du oppgi:

  • Kontonummer!
  • Brutto månedsinntekt
  • Faste tillegg som kontaktlærer og andre funksjonstillegg (som f. eks. fagansvarlig, IKT-ansvarlig,  arbeidstøy etc)
  • Fagforeningstrekk
  • Pensjonstrekk

IKKE legg inn tilfeldige vikartimer.

HUSK Å LAGRE! Hvis alt er ok får du opp en beregning på hva du får utbetalt.

Lønnsmottaker er ansvarlig for og sjekke at utbetalingene til konto er riktige. Feilaktig mottatt lønn må tilbakebetales.

 

Husk skoledebatten i Arendalsuka!

 

Tirsdag klokken 20 inviterer Arendalsuka til debatt om skole-
politikk. Streikende: Møt tidlig opp til møtet, i streiket-skjorter!

Tema er: Med kunnskap skal landet bygges
Tid: 20:00
Sted: Arendal kultur- og rådhus, Store Torungen
Arrangør: Arendalsuka
Åpent for: Alle
Deltakere: kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant Trond Giske (AP), partileder Trine Skei Grande (V), partileder Audun Lysbakken (SV), leder Utdanningsforbundet Ragnhild Lied, leder elevorganisasjonen Benjamin Myrstad, rektor UIO Ole Petter Ottersen
Debattleder: Aslak Bonde

Velkommen!

Fra og med kl. 8.00 den 11.august tas det ut 293 medlemmer i streik i Arendal.
Det vil i første rekke være de videregående skolene, voksenopplæringa og ungdomstrinnene som tas ut.

Streiken er et faktum fordi et stort flertall av våre medlemmer har avvist riksmeglingsmannens skisse. Vi er opprørte over at KS gjennom sin strategi gjennom lengre tid har vist lærerne som profesjon en mistillit som vi ikke kan leve med. Vi sier at nok er nok, vi må ha en tariffavtale som sikrer fleksibilitet i arbeidsutførelsen vår, og som uttrykker tillit til at vi gjør jobben vår til beste for elevene!

På denne sida vil det fortløpende legges ut praktisk informasjon om streiken her i Arendal, og vi vil prøve å holde dere oppdatert om hva som skjer, med blant annet info om streikevakter, møter og andre former for aktiviteter underveis i streiken.

Vi håper naturligvis på at KS tar til fornuften og kommer til forhandlingsbordet med et reelt ønske om å finne en løsning som lærerne kan leve med, men vi må være forberedt på at streiken kan bli langvarig. Den vil naturligvis kunne ramme uskyldige tredjeparter som elever og foreldre, men dette er arbeidsgivers ansvar.

Det er derfor viktig at både streikende medlemmer og ikke-streikende medlemmer i Arendal nå står sammen om saken. Det er viktig å nå ut til de øvrige innbyggerne i Arendal, slik at de får et innblikk i hva konflikten går ut på. Vi har en god mulighet til dette i tida framover, det er viktig at alle er bevisst på hvilke signal vi gir utad.

Mer informasjon følger