Freddy på streikekafe

Freddy de Ruiter (AP) har vært engasjert i striden mellom lærerne og KS. Onsdag besøkte han streikekafeen i Arendal.

– Jeg er svært sjokkert over den manglende forankringa KS har i denne opprivende striden. Jeg gremmes over mangelen på innsikt i lærernes arbeidsforhold som hovedstyret har vist, og spesielt at Arbeiderpartiets representanter har gått inn for dette. Jeg vil ta initiativ til at Aps representanter i KS hovedstyre kalles inn på teppet. Dersom KS skal beholde forhandlingsansvaret for lærerne, må måten de har opptrådt på vurderes nøye i etterkant av dette oppgjøret, sier de Ruiter.

Videre oppfordrer han Utdanningsforbundet til å opprettholde sine krav i streiken, og mener kommunestyrer over hele landet bør gi beskjed til KS om at de må snu, for å få slutt på konflikten.

Anders Kydland

Varaordfører Anders Kylland (FrP) var også innom streikekafeen for å vise sin støtte til lærerne.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *